صادرات و واردات

این شرکت در جهت ارزآوری به کشور عزیزمان ایران، اقدام به بستن قرارداد با شرکت های خارجی نموده است. لذا چنانچه شما عزیزان خواستار فروش محصولات خود در خارج از کشور، و یا خواستار واردات محصولات خاصی از خارج هستید، این شرکت آمادگی لازم را برای همکاری با شما در چارچوب یک قرارداد کاری دارد.