هیات مدیره

آقای حسن چمن آرا

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره (کارشناس IT)

آقای روح الله چمن آرا

عضو هیات مدیره (کارشناس ارشد ریاضیات)

آقای رمضانعلی چمن آرا

نایب رئیس هیات مدیره (تکنسین حسابداری)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.